Digital utvikling på Helgeland

Etter forespørsel fra oppdragsgiver skal jeg i morgen snakke litt om avisene på Helgeland og deres utvikling de siste årene, spesielt knyttet til opplags- og lesertall. I den forbindelse har jeg også sett på utviklingen i unike brukere så langt i år for de avisene på Helgeland som figurerer på TNS-listene – det vil si Rana Blad, Helgelendingen og Brønnøysunds Avis.

Da jeg for åtte år siden startet å jobbe mer eller mindre fulltid digitalt i Rana Blad, var vi omtrent jevnstore med Helgelendingen på nett. Siden har Rana Blads digitale utvikling vært langt bedre. I dag er Rana Blad på desktop – altså pc/Mac – 50 prosent større enn Helgelendingen i antall unike brukere. På mobil er Rana Blad nesten dobbelt så store.

Faktisk er Rana Blad på mobil nå like stor som Helgelendingen på nett/desktop. Mens Rana Blad i 2015 har et snitt på 7957 unike brukere daglig på mobil, har Helgelendingen et snitt på desktop på 8017 unike brukere daglig.

Og ikke bare er Rana Blad størst både på desktop og mobil – andelen mobilbrukere i forhold til desktopbrukere er høyest for Rana Blad. Et tall på 100 prosent vil si at man har like mange brukere på mobil som desktop. Rana Blad har 66 prosent, Helgelendingen 55 prosent og Brønnøysunds Avis 53 prosent.

Ser vi på antall unike brukere på desktop så har Rana Blad så langt i år et snitt på 12073 unike brukere daglig, Helgelendingen 8017 og Brønnøysunds Avis 5486. Grafen under viser utviklingen uke for uke:

UB desktop

Vi ser at både Rana Blad og Helgelendingen har trafikktopper i uke 6 og 7. I uke 6 innførte avisene betalingsmur, såkalt aID. Vi ser at etter innføringen har trafikken naturlig nok falt noe – den er stort sett under snittet. Den store dippen for alle avisene i uke 14 skyldes påsken, en tradisjonelt rolig trafikkuke.

På mobil har Rana Blad så langt i år et snitt på 7957 unike brukere daglig som nevnt. Helgelendingen har et snitt på 4408, mens Brønnøysunds Avis har 2897 daglige brukere. Grafen under viser utviklingen uke for uke:

UB Mobil

Igjen ser vi at trafikken faller etter innføring av betalingsmur. Vi ser også her effekten av påskeuka, men Helgelendingens trafikk har faktisk falt enda mer etter påsken.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s