Løvdahl vs. Løvdahl

Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl i 2010 da et Der Untergang-klipp ble brukt som om Hitler var Løvdahl: “Dette er et absolutt lavmål. Jeg har en stor toleransegrense, men når man bruker hitlerbegrep og en slik språkbruk, er denne grensen passert for lengst.”
Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl i 2014 når en MON-ansatt sammenligner Kai Henriksen og Henrik Johansen med Putin: ” Dere har lenge lagt til rette for disse ukritiske debattene. Da får Snorre Lund selvfølgelig delta. Jeg har sett mange i disse debattene som burde moderere seg.”
NB! Jeg sammenligner med det ikke Putin med Hitler, altså…

Advertisements

Jeg forstår fortsatt ikke hva Brattbakk mener

Ove Brattbakk har skapt storm med sine flyplass-uttalelser til Helgeland Arbeiderblad og Rana Blad denne uken. Som administrerende direktør i Helgelandskraft, et selskap hvor kommuner som har sagt et klart ja til stor flyplass på Hauan eier 43,35 prosent, har han uttalt tvil om trafikkgrunnlaget for Polarsirkelen Lufthavn og gitt uttrykk for at dagens flyplasstruktur på Helgeland fungerer godt for selskapets bruk. Rana-ordfører Kai Henriksen (Rana eier over 26 prosent av Helgelandskraft) har krevd en forklaring og styreleder Tom Eilertsen har varslet at styret på eget initiativ vil diskutere uttalelsene. De fire HALD-ordførerne – ja, de samme som tre ganger feilaktig har brukt Asplan Viak som sannhetsvitne for hvor billig det er å bygge stor flyplass på Stokka – støtter derimot Brattbakk.
Flere har reagert på at Kai Henriksen har krevd forklaring fra Brattbakk, og mener han må få si sin mening han som andre. Meningsterror, har Helgelands Blad kalt det. Men hva er det Henriksen ønsker forklaring på? Jo, la oss se på hva han sa til Rana Blad:
– Det bør avkreves en forklaring fra administrerende direktør både ovenfor styret og eiere, på hvorfor han går ut med et motsatt bilde av det han tegnet for noen år siden. Etter sju år med arbeid for flyplassen på Hauan, etter at alle innspill er gjort og alle politikere har gjort sine vedtak, så går altså Brattbakk ut med en mening som ikke er i tråd med det han tidligere har uttalt, sa Henriksen.
Den eneste som er inne på at det faktisk er vanskelig å forstå hva Ove Brattbakk mener er altså Kai Henriksen, og det er det han har bedt om forklaring på. Rana Blad har gjort flere forsøk på å få klarhet i Brattbakks uttalelser, men jeg forstår i hvert fall fortsatt ikke hva mannen egentlig mener.
Hva var det han sa i 2009? Jo, Helgeland må få sin store flyplass.
– Vi trenger en storflyplass nå. Få fram beslutningsunderlag for beste lokalisering raskt. Vi har ventet lenge nok, fastslo en utålmodig Ove Brattbakk, som mente man måtte heve seg over kranglinga.
Alternativene på det tidspunktet var Helgeland Lufthavn og Polarsirkelen Lufthavn. Helgelandskraft anså dette som så viktig at de hadde støttet begge prosjektene med 50.000 kroner. Senere har det vist seg at en stor Helgeland Lufthavn ikke er mulig å realisere, mens det er fullt mulig å bygge stor flyplass på Hauan.
Da framstår Brattbakks uttalelser denne uka i et noe merkelig lys. Kan han ikke endre mening? spør du kanskje. Klart man kan endre mening. Men Brattbakk har ikke det. Til Rana Blads papir- og e-avisutgave fredag sier han at han står ved sine uttalelser fra 2009. Det kan ikke forstås annerledes enn at han fortsatt mener en stor flyplass er viktig for Helgeland.
Men det er så mange selvmotsigelser i Brattbakks uttalelser at det fortsatt er vanskelig å vite hva det er han egentlig mener er det beste for Helgeland.
La oss se nærmere på motsigelsene:
1. I 2009 mente Ove Brattbakk at man måtte heve seg over kranglinga. Til Rana Blad fredag sa han at han forventet støy da han uttalte seg til Helgeland Arbeiderblad om sin skepsis til Hauan. Mannen som mente man ikke måtte krangle, bidro altså med vitende og vilje til mer krangling. Det henger ikke på greip, Brattbakk.
2. Til Rana Blad torsdag (også publisert på nett) sa Brattbakk at intervjuet i 2009 “handlet om en felles flyplass for hele Helgeland, mens Hauan blir en flyplass for Mo og Mosjøen og kommer til å få et mye mer begrenset trafikkgrunnlag enn en felles”. Men da Brattbakk uttalte seg positiv til stor flyplass på Helgeland, visste han jo at alternativet til Helgeland Lufthavn var Hauan. Det er jo ikke noe nytt som har kommet fram i løpet av disse fem årene. Når Brattbakk sier at han står for sin uttalelse fra 2009, samtidig som han nå sier at Hauan får et for begrenset trafikkgrunnlag slik det er lagt opp, så må han vel da mene at det beste for Helgeland er å bygge stor flyplass på Hauan, legge ned lufhavnene både i Vefsn, Alstahaug og kanskje Brønnøy? Det henger ikke på greip, Brattbakk.
3. Til Rana Blad fredag sier Brattbakk at han håper ranasamfunnet får Hauan (i 2009 håpet han helgelandssamfunnet fikk Hauan hvis det var beste alternativ, en uttalelse han altså fortsatt står ved). En flyplass han mener får for dårlig trafikkgrunnlag hvis bare Røssvoll og Kjærstad legges ned, som han sa til Rana Blad torsdag. Men i fredagsavisa er det viktigste å beholde Kjærstad. Han mener altså Hauan har for dårlig trafikkgrunnlag hvis bare Kjærstad legges ned, men vil likevel ha både Hauan og beholde Kjærstad – altså gjøre trafikkgrunnlaget enda dårligere ifølge han. Hva er det egentlig han mener? Å bygge en liten flyplass på Hauan og beholde dagens struktur? Var det ikke så viktige med stor, da? Det henger ikke på greip, Brattbakk.
4. I 2009 uttalte Brattbakk at det var viktig for Helgeland med en stor flyplass. Til Rana Blad fredag understreker han at det han nå har uttalt seg om er Helgelandskrafts behov for sine ansattes tjenestereiser. Han vil ikke uttale seg om hva som er best i et samfunnsmessig perspektiv – det har vi for eksempel politikere til å gjøre. Det han kunne gjøre i 2009 – og som han fortsatt står for – kan han altså ikke gjøre i 2014. Det henger ikke på greip, Brattbakk.
Selv om Ove Brattbakk sier han står for sine uttalelser i 2009, er det vanskelig å oppfatte at han faktisk gjør det. Han er i så fall ikke den første som har snudd.
– Hvis Elsfjord er den beste løsningen samles vi om den, er Mo best, går vi inn for den. Det viktigste er å få et best mulig tilbud for hele Helgeland, sa Helgeland Lufthavns Bjørn Larsen under et besøk i Grane kommunestyre (Helgeland Arbeiderblad 27. juni 2008).
Vefsn-ordfører Jann Arne Løvdahl var heller ikke snauere enn at han sa at hvis alternativet om en ny flyplass i Elsfjord ikke holdt mål, ville han gå inn for Rana med alle krefter.
Er det noen som har sett dem jobbe for Hauan etter at Helgeland Lufthavn nok en gang måtte skrinlegges? Det later til at det er ganske greit å løpe fra sine ord i Vefsn. Man kan til og med få skryt for det.

Flyplasslære

Skrev en Ke de går i Rana Blad her for en stund siden, som på en måte er aktuell igjen.

Men altså, dette skrev jeg:

En gymlærer har svettet litt på det. Siden nyflyplassen, den digre, som alle vet skal bygges omtrent midt på Saltfjellet langt, langt, laaaangt nord for Mo i Rana og dermed oppe i høyden, vil det enormt lange venteoppholdet pluss tiden i sikkerhetskontrollen på flyplassen fungere som høydetrening. Oksygenopptaket skal kunne øke så mye som fem prosent per reise.
– Dette beviser det vi alltid har sagt. Skal vi arrangere OL i Træna i 2022, er vi nødt til å få bygget Polarsirkelen Lufthavn så raskt som mulig, sier Henrik Johansen og Kai Henriksen i en felles uttalelse.
En norsklærer har skrevet Hauan på et ruteark rett ovenfor Kjærstad. Det viser seg at Hauan er kortere å skrive enn Kjærstad. Dette betyr at hvis du kjører til flyplassen og skal informere noen om akkurat det per sms, så tar det kortere tid å skrive Hauan enn Kjærstad. Man bør ikke tekste mens man kjører bil, men om man gjør det vil det altså være tryggere med en ny, diger flyplass på Hauan.
– Dette dokumenterer det vi har sagt hele tiden. Skal vi ha en nullvisjon i trafikken, er vi nødt til å legge ned de utrygge småflyplassene og få bygget Polarsirkelen Lufthavn så fort som mulig, sier Henrik Johansen og Kai Henriksen i en felles uttalelse.
En musikklærer har tatt tubaen med seg på et Norwegian-fly og et Widerøe-fly. Det viser seg at det var like vanskelig å få plass til den i bagasjehylla i begge flyene.
– Dette beviser ingenting av det vi alltid har sagt. Vi vil likevel presisere at det er viktig å få realisert Polarsirkelen Lufthavn så fort som mulig. Det blir tubakonsert ved innsjekkingen på åpningsdagen, sier Henrik Johansen og Kai Henriksen i en felles uttalelse.
– La de små fly komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite fly, skal ikke komme inn i det, uttaler en pensjonert kristendomslærer.
– Men for helvete da. Nå må dere slutte å være så vanskelige. De fremste fagmiljøene i hele landet har regnet på dette, og det viser seg at vi kommer nærmere himmelriket med store enn med små fly, sier Henrik Johansen og Kai Henriksen i en felles uttalelse.

(Publisert i Rana Blad 13. september)

Nå vil de ha fremmedkarer på besøk

De er ikke så glad i fremmedkarer, der midt i Norge. Har i hvert fall ikke vært det.
Ved stiftelsen av Helgeland Lufthavn hadde en fremmedkar lurt seg inn på aksjonærmøtet. Sånt ble ikke godt mottatt, og det ble selvfølgelig avissak. «Bråk om fremmedkar i flyplassmøte» var tittelen hos vår søsteravis sør for Korgfjellet. Det førte spontant til opprettelsen av Facebook-gruppa «Skumle fremmedkarer i Mosjøen».
Det skulle ta omtrent fire år før fremmedkarer i Mosjøen skapte samme oppstandelse. Rana Blad sendte vår journalist Viktor Leeds Høgseth og frilanser Eskil Wie for å intervjue mannen, kvinnen, gutten og jenta i gata om ny flyplass i Mo i Rana og nedleggelse av flyplassen i Mosjøen. Det ble en fin videosak der vefsningene ga beskjed om at de ville beholde Kjærstad – en sak som var blant våre aller mest populære på nett to dager på rad. Sjeldent. Selv for flyplassaker.
Den uskyldige kjøreturen skapte mer oppmerksomhet enn vi så for oss. Det ble både leder- og en forsøksvis morsom kommentartikkel i Helgeland Arbeiderblad av det. Fremmedkarer var fortsatt ikke velkommen, må vite.
Men noe positivt var det da i kortlederen om vårt besøk. «Det er prisverdig at Rana Blad løfter blikket og ser at Helgeland er mer enn Rana» sto det blant annet. Det er vanskelig å lese annerledes enn at avisen nå anerkjenner Rana som en del av Helgeland. Det er da noe.
Likevel er det overraskende å registrere at vefsningene nå vil ønske fremmedkarer velkommen. Turisme trekkes ofte fram som en næring det bør satses på i nord, men med Vefsns mistro til fremmedkarer har det sett vanskelig ut midt i Norge.
Når de nå ser for seg å bygge et serveringssted på toppen av Øyfjellet, «Øyfjellet Panorama Restaurant» som tittelen var i HA, er det andre toner. Styreleder i Mosjøen Næringsforening, Håkon N. Johansen, ber næringslivet bli flinkere til å se mulighetene som ligger i vinterturisme.
– Se til Lofoten og Tromsø, der er det utrolig mange japanere, kinesere og amerikanere som kommer for å oppleve nordlyset. Vinterturisme er segment vi må jobbe hardere med lokalt. Rike folk fra Asia vil hit for å oppleve noe nytt og annerledes. Det asiatiske markedet har et kjempepotensial også for oss, sier han.
Da passer det perfekt med en stor flyplass på Helgeland, vel. Og Rana har nå blitt anerkjent som en del av Helgeland.

(Først publisert i Ke de går-spalten i Rana Blad fredag 22. mars.)